صدور مجوز راه اندازی بیست و هشتمین شعبه تامین اجتماعی گیلان در بخش سنگر

ابلاغ مجوز تاسیس و راه اندازی شعبه سنگردر آستانه سی و هشتمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی درحالی صورت گرفت که در سه سال گذشته شش شعبه جدید به واحدهای خدمت رسانی تامین اجتماعی گیلان اضافه گردیده که در تاریخ سازمان بی سابقه بوده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به دنبال درخواستهای مکرر شهروندان، بیمه شدگان، بازنشستگان و مسئولین محلی منطقه سنگر شهرستان رشت و پیگیری های مقامات استانی بویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بخش سنگر که طی یک دهه گذشته ازطریق استقرار شعبه اقماری وابسته به شعب اجرایی یک رشت و کوچصفهان ارائه تعهدات به جامعه هدف در آن انجام می‌پذیرفت دارای شعبه مستقل تامین اجتماعی میگردد.
ابلاغ مجوز تاسیس و راه اندازی شعبه سنگردر آستانه سی و هشتمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی درحالی صورت گرفت که در سه سال گذشته شش شعبه جدید به واحدهای خدمت رسانی تامین اجتماعی گیلان اضافه گردیده که در تاریخ سازمان بی سابقه بوده است.
تامین اجتماعی استان درحال حاضر با یک واحد ستادی، ٢٧ شعبه اجرایی، ٨ شعبه اقماری و ۵ کارگزاری رسمی امر ارائه تعهدات به گروههای هدف را برعهده دارد که با عملیاتی شدن تاسیس این واحد جدید درسنگر، شمار واحدهای بیمه ای تامین اجتماعی گیلان به ٢٨ شعبه خواهد رسید.
جمیل حق پرست مدیرکل تامین اجتماعی گیلان ضمن اعلام این خبردر جلسه فوق العاده کارگروه هماهنگی راه اندازی شعبه جدید، با تبریک به هم استانی ها بویژه مردم سختکوش و صبور بخش سنگر، اظهار داشت: فرایند اخذ مجوز برای ایجاد شعب جدید و تحقق این انتظار به حق و دیرینه مردم منطقه یکی از پیچیده ترین پروسه های کاری در سازمان می‌باشد که پس از دستیابی به نرم های مصوب از حیث جمعیت بیمه شده، مستمری بگیر، کارگاههای فعال و سایر شاخصهای مبنا، از طریق صدور مصوبه هیأت مدیره، طی مراحل تشکیلاتی و بودجه ای انجام می‌پذیرد.
مدیرکل تامین اجتماعی پیگیری ها و اراده خستگی ناپذیر مقامات استانی با محوریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی را از عمده ترین علل تحقق این مهم برشمرده و اذعان داشت: امیدواریم مراحل شناسایی محل مناسب برای استقرارشعبه جدید با همکاری مسئولین محلی و شهروندان گرامی در اسرع وقت انجام و با تجهیز اداری، طی ماههای آتی شاهد راه اندازی شعبه مستقل تامین اجتماعی سنگر بعنوان بیست و هشتمین واحد اجرایی استان باشیم.
شایان ذکراست درحال حاضرشعبه اقماری سنگر از طریق تغذیه اطلاعاتی ازطریق شعبه مادر کوچصفهان امر ارائه تعهدات وخدمات به مخاطبان را عهده دار می‌باشد.

Share