شهرداری رضوانشهر اخطاریه زیست محیطی گرفت

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رضوانشهر گفت:شهرداری رضوانشهر به دلیل رعایت نکردن موازین و اصول زیست محیطی اخطاریه زیست محیطی دریافت کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا شهرداری رضوانشهر به جهت عدم مدیریت صحیح محل دفن زباله هفت دغنان، از بین رفتن فنس کشی محل دفن و عدم مدیریت شیرابه اخطاریه زیست محیطی دریافت کرد.

این شهرستان دارای یک جایگاه دفن زباله در منطقه هفت دغنان بوده که تحت مدیریت شهرداری رضوانشهر می باشد.

عارف شادکام رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رضوانشهر با اعلام این خبر گفت: این شهرداری به دلیل رعایت نکردن موازین و اصول زیست محیطی اخطاریه زیست محیطی دریافت کرد.

Share