شناسایی یک پرنده جدید در ایران توسط پرنده نگر تالشی

سسک ها ۴۰ گونه هستند که در نقاط مختلف زندگی می کنند و این نوع در اراضی تالابی توسط فردین نظیری ثبت شد.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا پرندگان ایران از جمله استعدادهای طبیعت این سرزمین هستند که باید نگاهی جدی به آن کرد. یک پرنده نگر تالشی ۱۱ دی ماه امسال عکسی را از یک گونه سسک ثبت کرد. وی پیش از این چند پرنده را در منطقه حفاظت شده لیسار در شهرستان تالش رصد و پراکنش آن را در سطح جهانی ثبت کرده این بار به یک کشف تازه رسید. تصویر گرفته شده به موسسه پرنده شناسی و دکتر اسکات که کتاب پرندگان ایران را به رشته تحریر درآورده است ارسال گردید که مشخص شد این پرنده پنهانکار در ایران نیز وجود دارد و با این عکس یک پرنده دیگر به گونه پرندگان ایران اضافه شد. سسک ها ۴۰ گونه هستند که در نقاط مختلف زندگی می کنند و این نوع در اراضی تالابی توسط فردین نظیری ثبت شد.
گفتنی است دکتر عاشوری پرنده شناس ایرانی برای تحقیق در مورد این پرنده به منطقه تالش سفر خواهد کرد. منطقه حفاظت شده لیسار در سال ۱۳۵۶ به عنوان یک منطقه حفاظت شده معرفی گردید اما امروز با تهدیدات متعددی دست و پنجه نرم می کند.

Share