تلاش برای رفع فقر اعتباری و کمبود امکانات در رودبار/ساماندهی ساکنان پشت سد شهربیجار

لطفی رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل آب منطقه ای گیلان ضمن اشاره به تامین اعتبار احداث سد دیورش گفت: پیمانکار پروژه مذکور آماده عملیات اجرایی است اما به دلیل بعضی از مسایل مرتبط با ساکین این پروژه هنوز اجرایی نشده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، مهندس لطفی رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل آب منطقه ای گیلان در جلسه بررسی وضعیت مدیریت منابع آب که در فرمانداری شهرستان رودبار با حضور فرماندار و مدیران دستگاههای اجرایی این شهرستان برگزار شد ضمن اشاره به تامین اعتبار احداث سد دیورش گفت: پیمانکار پروژه مذکور آماده عملیات اجرایی است اما به دلیل بعضی از مسایل مرتبط با ساکین این پروژه هنوز اجرایی نشده است.

وی، احداث سد دیورش را تنها به منظور تامین آب شرب شهرستان رودبار عنوان کرد و افزود: از آب سد دیورش برای مصارف کشاورزی استفاده نمی‌شود.

مدیرعامل آب منطقه‌ای گیلان در ادامه با بیان اینکه ساکنان پشت سد شهربیجار ساماندهی می‌شوند، تصریح کرد: کمیته هفت نفره‌ای متشکل از شرکت سهامی آب منطقه‌ای گیلان و فرمانداری رودبار به منظور ساماندهی ساکنان پشت سد تشکیل می‌شود.

مهندس لطفی، سردهنه «خرشک» را یکی از موضوعات مورد توجه  شرکت سهامی آب منطقه‌ای گیلان خواند و گفت: با توجه به نزدیک شدن فصل کشاورزی و نیاز کشاورزان به آب باید با تمام توان نیازهای اعتباری سردهنه مذکور را برطرف کنیم.

مدیرعامل آب منطقه‌ای گیلان در ادامه با اشاره به حمایت آب گیلان از برنامه های عمرانی شهرداری رودبار گفت: اجرای طرح‌های عمرانی نباید مشکلی در وضعیت رودخانه سفیدرود ایجاد کند و شهرداری رودبار نیز برنامه های عمرانی خود را به جهت بررسی تخصصی به آب منطقه ای ارایه نماید.

مهندس لطفی با تأکید بر رفع محرومیت‌زدایی در رودبار یادآور شد: تلاش می‌کنیم فقر اعتباری و کمبود امکانات در رودبار را برطرف کنیم ضمن اینکه اجرای پروژه‌ها باید با برنامه‌ریزی دقیق انجام شود.

 

Share