تصاویر واکنش مردم به شلیک ضد هوایی در تهران

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا عصر امروز دوشنبه ۲۷ دی در پی شلیک ضدهوایی در مرکز تهران مردم این مناطق را به واکنش و کنجکاوی واداشت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا عصر امروز دوشنبه ۲۷ دی در پی شلیک ضدهوایی در مرکز تهران مردم این مناطق را به واکنش و کنجکاوی واداشت.

Share