تصاویر حضور «دیا میرزا» در ایران

نشست فیلم سینمایی سلام بمبئی ظهر امروز چهارشنبه با حضور «دیا میرزا» بازیگر هندی و محمدرضا گلزار در مجتمع کوروش برگزار شد.

نشست فیلم سینمایی سلام بمبئی ظهر امروز چهارشنبه با حضور «دیا میرزا» بازیگر هندی و محمدرضا گلزار در مجتمع کوروش برگزار شد.

Share