تصاویری از ناهار مشترک بازیکنان سپیدرود و ملوان با استاندار گیلان

نشست صمیمی استاندارگیلان با بازیکنان و کادر فنی سپیدرود و ملوان به صرف ناهار در کاروانسرای لات رشت برگزار شد.

نشست صمیمی استاندارگیلان با بازیکنان و کادر فنی سپیدرود و ملوان به صرف ناهار در کاروانسرای لات رشت برگزار شد.

Share