تصاویری از سالگرد استاد احمد عاشورپور در انزلی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا نهمین سالگرد جاودانگی استاد احمد عاشورپور چهارشنبه ۲۲ دی ماه، ساعت ۱۵:۳۰ در بی بی حوریه و بر سر مزار ایشان برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا نهمین سالگرد جاودانگی استاد احمد عاشورپور چهارشنبه ۲۲ دی ماه، ساعت ۱۵:۳۰ در بی بی حوریه و بر سر مزار ایشان برگزار شد.

Share