تصاویری از حضور فرماندار انزلی در شنبه بازار

عبدالصمد صفرنژاد فرماندار شهرستان انزلی با حضور در بازار هفتگی انزلی برای دقایقی با شهروندان گفتگو کرد.

عبدالصمد صفرنژاد فرماندار شهرستان انزلی با حضور در بازار هفتگی انزلی برای دقایقی با شهروندان گفتگو کرد.

Share