گزارش تصویری بازدید کاروان خبری فجر گیلان از کارخانه پگاه گیلان

کاروان خبری کمیته ارتباطات و اطلاع رسانی ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی گیلان در ادامه بازدیدهای خود از صنایع گیلان از کارخانه تولیدات لبنی پگاه گیلان بازدید کردند.

کاروان خبری کمیته ارتباطات و اطلاع رسانی ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی گیلان در ادامه بازدیدهای خود از صنایع گیلان از کارخانه تولیدات لبنی پگاه گیلان بازدید کردند.

Share