اولتیماتوم فرماندار رودسر درباره پسماندهای عفونی مراکز بهداشتی شهرستان جواب داد

فرصت ۲ هفته ای فرماندار و رئیس کار گروه مدیریت پسماند شهرستان رودسر به مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان در خصوص مدیریت پسماند زباله ها و پسماندهای عفونی منجر به نتیجه شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا در آخرین جلسه کارگروه مدیریت پسماند شهرستان رودسر که به ریاست فرماندار و حضور اعضاء‌ ذیربط برگزار شده بود، فرماندار رودسر ضمن تأکید بر اهمیت ساماندهی و مدیریت پسماندهای عفونی مراکز بهداشتی و پزشکی ‌از مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان درخواست کرده بود تا در اسرع وقت در خصوص مدیریت پسماندهای عفونی مراکز بهداشتی و پزشکی اقدام و مراکز پزشکی، آزمایشگاه های بخش خصوصی و … را ظرف مدت ۲ هفته ملزم به انعقاد قرارداد با پیمانکار واجد شرایط و دارای مجوز جمع آوری زباله های یاد شده نمایند.

جانبازی رودسری در نشست با خبرنگاران اظهار کرد: در پی پیگیری های انجام شده بالغ بر ۹۵ درصد مراکز پزشکی، آزمایشگاه و مطب های بخش خصوصی که تولید زباله و پسماند عفونی دارند با پیمانکار واجد شرایط و دارای مجوز انعقاد قرارداد نموده اند و نسبت به جمع آوری زباله های مراکز یاد شده توسط پیمانکار واجد شرایط و دارای مجوز و با نظارت شبکه بهداشت و درمان شهرستان اقدام می شود.

وی با اشاره به روند صعودی مدیریت پسماند در سطح شهرستان و اقدامات خوب انجام شده در خصوص تفکیک از مبداء زباله ها، ابراز امیدواری کرد که با پیگیری و تلاش دستگاه های ذیربط در اسرع وقت باقیمانده مراکز تولید کننده زباله و پسماند های عفونی نسبت به عقد قرارداد با پیمانکار واجد شرایط و دارای مجوز اقدام نموده و با پوشش ۱۰۰ درصدی جمع آوری و حمل کنترل شده زباله های مراکز یاد شده ، دغدغه مدیریت زباله ها و پسماندهای عفونی در سطح شهرستان مرتفع گردد.

Share