انتصاب معاون جدید برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری رودبار

با حکم استاندار گیلان علی اکبر پورعلی بعنوان معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری شهرستان رودبار منصوب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، با حکم استاندار گیلان علی اکبر پورعلی بعنوان معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری شهرستان رودبار منصوب شد.

پورعلی کارشناس ارشد شهرسازی است و سال ۸۲ تا ۸۶ شهردار توتکابن، سال ۹۰ تا ۹۱ سرپرست حوزه عمرانی فرمانداری، سال ۹۲ تا ۹۳ شهردار منجیل و پیش از این نیز کارشناس ارشد اداره کل راه و شهرسازی گیلان بود.

همچنین استاندار گیلان از زحمات جمشید مسرور در طول تصدی معاونت برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری شهرستان رودبار قدردانی کرده است.

Share