اعلام اسامی پذیرفته شدگان آزمون ورودی کارآموزی وکالت کانون وکلای دادگستری گیلان

اسامی پذیرفته شدگان آزمون ورودی کارآموزی وکالت کانون وکلای دادگستری گیلان سال۱۳۹۵ اعلام شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا اسامی پذیرفته شدگان آزمون ورودی کارآموزی وکالت کانون وکلای دادگستری گیلان سال۱۳۹۵ اعلام شد.

اسامی پذیرفته شدگان به ترتیب رتبه در سهمیه آزاد:

۱-طناز میردامادی

۲-مریم شرفی گودرزی

۳-سیده زهرا محمدپور نیاکویی

۴-مهرداد سبحانی

۵-مریم مهرعلی گملی

۶-مهران صبرکار

۷-افسانه بخشی مرکیه

۸- تهمینه قربانی

۹- امیر حسین پور نجارلاهیجی

۱۰-معصومه قدیمی کرنق

۱۱- رضا نیک فر

۱۲- بهنام منافی

۱۳- زهرا یعقوبی پشتهانی

۱۴- علیرضا گیاهی

۱۵- زهرا مقدم

۱۶- معصومه شهبازیان

۱۷-سجاد امیربنده

۱۸-باقرمهرمایل

۱۹-سید محمد امیر کیابی جوپشتی

۲۰- ترمه خوب نظر خوش نشین

۲۱- مینا ذبیح پور رحیم آبادی

۲۲-آزاده احمد ی پناه

۲۳- فاطمه خورسند امشی

۲۴- سید ابراهیم میرمحمدیان

۲۵-مینا رونده نودهی

۲۶- سعید باوفا

۲۷- زینب کریمی پور

۲۸- سودا جوبه

۲۹-حمید حقیقی پور چوکامی

۳۰- سمیه حسنخانی طاسکوه

۳۱- سپاسه کاظمیان حدادپور لنگرودی

۳۲- سیده فیروزه سید نژاد

۳۳- رامین جمشیدی جوکندان

۳۴-نسیبه عیسی پور چسلی

۳۵- مسعود صداقت

۳۶- علیرضا رجب پور مقدم خامنه

۳۷- فاطمه شفیعی

۳۸- سعید محمدیان

۳۹- سید احمد ساداتی فلاح آبادی

۴۰ – علیرضا بذری شرفشادی

۴۱- سید سعید رضایی جمنانی

۴۲- حسین رسولی

۴۳- امید نیازپور

۴۴- زهرا نیک زاد

۴۵- یاسمن فلاحتی

۴۶- جهانگیر اسلامی دیزگاه

۴۷-بابک صباحی مبارک آبادی

۴۸- عزیزاله پویان فر

اسامی پذیرفته شدگان در سهمیه ایثارگری به ترتیب:

۱- بهرام فتحی

۲-حسین سهرابی فر

تذکر: پذیرش و ثبت نام از نامبردگان فوق الذکر مشروط و منوط به ارائه مدارک احراز بومی بودن آنان و سایر شرایط مقرر و مندرج در آگهی ثبت نام آزمون می باشد.

بدینوسیله از پذیرفته شدگان آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ۱۳۹۵ دعوت به عمل می آید جهت ثبت نام بشرح زیر مراجعه فرمایند :

۱-۲/۱۱/۹۵ از ساعت ۹ صبح الی ۱۲ ظهر از نفر ۱ تا ۱۰

۲-۳/۱۱/۹۵ از ساعت ۹ صبح الی ۱۲ ظهر از نفر ۱۱ تا ۲۰

۳-۴/۱۱/۹۵ از ساعت ۹ صبح الی ۱۲ ظهر از نفر ۲۱ الی ۳۰

۴-۵/۱۱/۹۵ از ساعت ۹ صبح الی ۱۲ ظهر از نفر ۳۱ الی ۴۰

۵- ۶/۱۱/۹۵ از ساعت ۹ صبح الی ۱۲ ظهر از نفر ۴۱ الی ۵۰

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام:

۱-اصل شناسنامه و دو سری فتوکپی مصدق آن (تمام صفحات)

۲- اصل کارت ملی و دوسری فتوکپی مصدق آن

۳- اصل کارت پایان خدمت و فتوکپی مصدق آن ( برای آقایان)

۴- اصل دانشنامه لیسانس و دو سری فتوکپی مصدق آن

۵- شش قطعه عکس ۴×۶ و شش قطعه عکس ۴×۳ (الزاماً برای آقایان با کت و زمینه سفید)

۶- ارائه گواهی سهمیه ایثارگری مخصوص ایثارگران ( یا ارائه اصل و کپی کارت حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازی، آزادگی و شاهد)

۷- اصل مدارک مؤید بومی بودن داوطلب

آدرس: رشت- فلکه ی لاکانی- اول خ آیت ا… رودباری – کوچه لیفکوئی

 

هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان

Share