از مشخص شدن میزان بدهی شهرداری رشت تا هزینه کرد عمرانی در مناطق پنجگانه

کنفرانس خبری با رویکرد اطلاع رسانی گزارش عملکرد مالی سنواتی و برنامه و بودجه سال ۹۶ شهرداری رشت امشب(پنجشنبه) در تالار گفتگوی عمارت تاریخی شهرداری رشت برگزار شد.

 اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا نشست خبری با رویکرد اطلاع رسانی گزارش عملکرد مالی سنواتی و برنامه و بودجه سال ۹۶ شهرداری رشت امشب(پنجشنبه) در تالار گفتگوی عمارت تاریخی شهرداری رشت برگزار شد.

بیشترین هزینه کرد شهرداری عمرانی در منطقه پنج بوده است

مریم گل احضار، معاون برنامه ریزی و شهرداری رشت با بیان اینکه شهرداری رشت به عنوان یک نهاد عمومی پاسخگوی نهادهای نظارتی بود، اظهار کرد: شهرداری باید از طریق رسانه ها پاسخگوی مردم نیز باشد.

وی گفت: به اینکه طبق ماده ۶۷ شهرداری باید تا آخر دی ماه به شورای شهر تقدیم کند و شورای شهر نیز قبل از شروع سال جدید و تا اسفندماه به تصویب برسد.

گل احضار اظهار داشت: بودجه ۹ ماهه شهرداری رشت ۶۳۷ میلیارد تومان بود که از این میزان، ۲۳۹ میلیارد تومان تحقق یافت.

معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری رشت بودجه منطقه یک را صد و ۱۱ میلیارد تومان بود که ۹۰ درصد آن تحقق یافت، منطقه دو ۵۱ میلیارد تومان بود که ۵۶ درصد آن تحقق یافت، منطقه سه ۳۶ میلیارد بود که ۶۵ درصد آن تحقق یافت، منطقه چهار ۳۶ میلیارد بود که ۵۱ درصد آن تحقق یافت، منطقه پنج بیش از ۲۴ میلیارد تومان بود که ۳۶ درصد آن تحقق یافت و بودجه شهرداری مرکزی ۳۷۸ میلیارد بود که ۱۶ درصد آن تحقق یافت، را عنوان کرد.

وی هزینه کرد شهرداری را در سه بخش جاری خدمات اداری، جاری خدمات شهری و عمرانی دانست و افزود: به دلیل عدالت محوری شهرداری بیشترین هزینه کرد عمرانی در منطقه پنج بوده است.

کل بدهی های شهرداری رشت ۱۳۰ میلیارد تومان است

خدابخشی، مدیر برنامه و بودجه شهرداری رشت بودجه پیشنهادی سال ۹۶ شهرداری را هزار و ۱۴۵ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: ۷۲ درصد بودجه پیشنهادی برای بخش عمرانی و ۲۸ درصد برای بخش هزینه های جاری است.

حقی، مدیر مالی مالی شهرداری رشت با بیان اینکه ۴ تفریغ بودجه در سال ۹۵ به شورای شهر ارائه کرد، گفت: یکی از مشکلات شهرداری در ارائه عملکرد مالی سیستم مالی نقدی شهرداری است.

وی در خصوص بدهی شهرداری رشت با بیان اینکه در سیستم مالی نقدی بدهی قطعی است که به زمان پرداخت رسیده باشد، اظهار داشت: قرارداد ایجاد دین می کند اما بدهی نیستند.

حقی با اشاره به اینکه بسیاری از بدهی های شهرداری برای سال های گذشته است، گفت: کل بدهی های شهرداری رشت ۱۳۰ میلیارد تومان است. تفریق بودجه سال ۹۵ تا دو هفته دیگر به شورای شهر رشت ارسال می شود.

حقی در خصوص پرداخت حقوق کارمندان و پرسنل حجمی خدمات و حجمی نگهبان اظهار داشت: حقوق آذرماه کارمندان شهرداری مرکز و حقوق پرسنل حجمی خدماتی و حجمی نگهبانی تا پایان آبان پرداخت شد و حقوق کارکنان و پرسنل خدمات و نگهبانی مناطق تا پایان آذر پرداخت شده است.

وی در خصوص دریافت حق جلسات اعضای شورای شهر نیز گفت: این مبلغ یک شصتم حقوق شهردار می باشد که برای هر عضو شورای شهر حداکثر سه میلیون تومان است.

میزان مشارکت مردم در پرداخت عوارض شهرداری بسیار کم است

مریم تجددی، مدیر درآمد عمومی شهرداری رشت با بیان اینکه میزان مشارکت مردم در پرداخت عوارض شهرداری بسیار کم است، گفت، ۱۴ درصد مردم در پرداخت عوارض کعاشوری، مدیر سرمایه گذاری شهرداری رشت در خصوص سرمایه گذاری اظهار داشت: برای جلب سرمایه گذاری ابتدا مشارکت های عمومی از طریق اعتماد سازی محلی را جلب نماییم سپس به برندسازی بپردازیم و در انتها منجر به سرمایه گذاری شود.مک می کنند.

وی چابک سازی فرایندها را یکی از عوامل اصلی سرمایه گذاری دانست و تصریح کرد: باید از مشاوران و بخش های خصوصی جهت سرمایه گذاری استفاده کرد.

 

Share