ابر بزرگ ماژلان؛ چشم‌انداز دلفریب آسمان

ابر بزرگ ماژلان یکی از ماهواره‌های کهکشان راه شیری است. پهنای این کهکشان به ۱۵۰۰۰ سال نوری می‌رسد و با فاصله‌ی۱۸۰ هزار سال نوری از زمین، در راستای صورت فلکی زرین‌ماهی دیده می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا یکی از چشم‌اندازهای دلفریب آسمان نیمکره‌ی جنوبی ابر بزرگ ماژلان است که اینجا از پشت فیلتر باند-باریک به تصویر کشیده شده است.

این عکس که با بهره از فیلترهای باند باریک گرفته شده و برای نمایان کردن این طیف‌ها، به رنگ‌های نمایشی رنگ‌آمیزی شده،ابر بزرگ ماژلان را پر از ابرهای صدف مانندی از گاز یونیده نشان می‌دهد که هر یک ستارگان جوان و بزرگی را در میان گرفته‌اند.

این ابرهای برافروخته که در اثر وزش بادهای نیرومند و تابش‌های فرابنفش ستارگانِ درونشان روشن شده‌اند، بیش از همه طیف هیدروژنیونیده را می‌گسترانند و به نام مناط قاچ ۲ نشاخته می‌شوند.

سحابی غول‌پیکر رتیل که خود از چندین ابر صدفیِ روی هم افتاده تشکیل شده، یک منطقه‌ی بزرگ‌ ستاره‌زایی است و در مرکز چشم‌انداز دیده می‌شود.

گفتنی است ابر بزرگ ماژلان یکی از ماهواره‌های کهکشان راه شیری است. پهنای این کهکشان به ۱۵۰۰۰ سال نوری می‌رسد و با فاصله‌ی۱۸۰ هزار سال نوری از زمین، در راستای صورت فلکی زرین‌ماهی دیده می‌شود.

 

Share