گزارش تصویری یادواره شهید میرزا کوچک جنگلی در رشت

یادواره روحانی شهید میرزا کوچک جنگلی و شهدای روحانی استان گیلان؛ پنجشنبه ۱۱ آذر ماه ۹۵ ساعت ۹:۳۰ صبح در مسجد سلیمانداراب رشت در جوار مزار میرزا کوچک جنگلی برگزار می شود.

یادواره روحانی شهید میرزا کوچک جنگلی و شهدای روحانی استان گیلان؛ پنجشنبه ۱۱ آذر ماه ۹۵ ساعت ۹:۳۰ صبح در مسجد سلیمانداراب رشت در جوار مزار میرزا کوچک جنگلی برگزار شد.

Share