گزارش تصویری چهارمین دوره رقابتهای کشوری کاراته سبک گوجوریو واتانابه در رشت

چهارمین دوره رقابت های کاراته سبک گوجوریو واتانابه های مردان کشور با شرکت حدود ۳۰۰ کاراته کار این سبک از استان های مختلف کشور در سالن تختی رشت برگزار شد. ریاست سبک گوجوریو واتانابه در ایران را جمشید انصاری پیشکسوت کاراته گیلان بر عهده دارد.

چهارمین دوره رقابت های کاراته سبک گوجوریو واتانابه های مردان کشور با شرکت حدود ۳۰۰ کاراته کار این سبک از استان های مختلف کشور در سالن تختی رشت برگزار شد. ریاست سبک گوجوریو واتانابه در ایران را جمشید انصاری پیشکسوت کاراته گیلان بر عهده دارد.

Share