گزارش تصویری همایش بازشناسی نقش کسما در نهضت جنگل

 همایش باز شناسی نقش کسما در نهضت جنگل صبح امروز با حضور معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه در مرکز آموزشی و رفاهی فرهنگیان در دهکده ساحلی انزلی برگزار شد.

 همایش باز شناسی نقش کسما در نهضت جنگل صبح امروز با حضور معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه در مرکز آموزشی و رفاهی فرهنگیان در دهکده ساحلی انزلی برگزار شد.

Share