گزارش تصویری بارش برف پاییزی در انزلی

همزمان با کاهش دما و آغاز بارش برف در گیلان بندر انزلی یکی از شهرستان هایی بوده که بیشترین میزان بارش را داشته است.

همزمان با کاهش دما و آغاز بارش برف در گیلان بندر انزلی یکی از شهرستان هایی بوده که بیشترین میزان بارش را داشته است.

Share