گزارش تصویری افتتاح مجتمع فرهنگی امام رضا(ع) نداجا

مجتمع فرهنگی یک‌هزار مترمربعی امام رضا(ع) ناوگان شمال با حضور دریادار افشین رضایی حداد فرمانده منطقه چهارم نیروی دریایی ارتش در بندر انزلی افتتاح شد.

مجتمع فرهنگی یک‌هزار مترمربعی امام رضا(ع) ناوگان شمال با حضور دریادار افشین رضایی حداد فرمانده منطقه چهارم نیروی دریایی ارتش در بندر انزلی افتتاح شد.

Share