نقش پررنگ رسانه ها در امر اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا،محمد حسین شاه کویی اعلام کرد:سازمانهای مردم نهاد ((سمن ها))هم بعنوان یار و مددکار دولت، نقش قابل توجه ای در امر مبارزه داشته و میتوانند دولت را در این زمینه یاری نمایند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، محمد حسین شاه کویی، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان در مصاحبه ای به مناسبت همایش ملی صیانت و گفتمان سازی «اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر» که در ۱۳و ۱۴ آذر ماه ۹۵با حضور ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر روحانی در تهران برگزار خواهد شد،عنوان داشت:shahkoeio_2016-07-02_16-10-50 رسانه ها میتوانند نقش پررنگی در امر اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر ایفا نمایند.

وی افزود: از سوی دیگر سازمان های مردم نهاد هم بعنوان یار و مددکار دولت, نقش قابل توجی در امر مبارزه داشته و می توانند دولت را در این زمینه یاری نمایند.

شاه کوئی اظهار کرد: زیرا سمن ها پل ارتباطی بین دولت و ملت هستند و میتوانند بعنوان بازوی اجرایی دولت در عرصه مبارزه کمک کار آنها باشند.

وی اظهار کرد: البته دولت هم به چنین بازوی پرتوان و اجرایی نیاز مبرم دارد حضور پررنگ و اثر گذار سمن ها یعنی احساس مسولیت اجتماعی و هرزمان این مسئله بیشتر احساس شود به همان اندازه امر مبارزه و مقابله بیشتر و بیشتر تقویت خواهد شد، لذا این دو یعنی دولت و سمن ها میتوانند لازم و ملزوم یکدیگر در این عرصه باشند.

 

Share