نامگذاری بلوار تازه تاسیس واقع بین خیابان شهید رجایی و میدان معلم به نام بلوار «۸ دی»

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا در جلسه یکصد و یازدهم کمیسیون فرهنگی شورا، نامگذاری بلوار تازه تاسیس بین خیابان شهید رجایی تا میدان معلم در منطقه رشتیان، حوالی کوچه انعام با نام هشت دی پیشنهاد داده شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا در جلسه یکصد و یازدهم کمیسیون فرهنگی شورا، نامگذاری بلوار تازه تاسیس بین خیابان شهید رجایی تا میدان معلم در منطقه رشتیان، حوالی کوچه انعام با نام هشت دی پیشنهاد داده شد.

موسوی روزان رئیس جلسه با یادآوری این مطلب که پس از فتنه سال ۸۸ شهروندان رشت در همان سال و یک روز قبل از دیگر شهرها به شکل خودجوش درخیابانها و معابر شهر تجمع کرده و با آرمانهای اتقلاب و ولایت معظم تجدید پیمان نمودند و به یمن نزدیک شدن به ایام هشتم دی ماه ، پیشنهاد نامگذاری بلوار تازه تاسیس در منطقه یاد شده را با نام هشت دی به اطلاع اعضا رساند.

این رای در نهایت به تایید اعضای کمیسیون فرهنگی رسید و مقرر شد تا در جلسه آتی برای تصویب نهایی در صحن علنی شورا مطرح گردد.

Share