میزان محبوبیت روحانی به روایت یک کارشناسی مسائل سیاسی

بررسی انتخابات ریاست جمهوری در کشورهایی که رئیس جمهور مستقر نیز در زمره نامزدهای انتخاباتی بوده، نشان می‌دهد انتخاب مجدد رئیس جمهور مستقر، تابع قواعدی است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا رضا سراج کارشناس مسائل سیاسی در کانال تلگرامی خود نوشت:

آیا روحانی دوباره انتخاب می‌شود؟

مقدمه:
بررسی انتخابات ریاست جمهوری در کشورهایی که رئیس جمهور مستقر نیز در زمره نامزدهای انتخاباتی بوده، نشان می‌دهد انتخاب مجدد رئیس جمهور مستقر، تابع قواعدی است.

قواعد انتخاب مجدد رئیس جمهور مستقر:
در یک پروژه مطالعاتی انجام شده درباره چرایی یک دوره‌ای شدن برخی از رؤسای جمهور در کشورهای مختلف جهان و قواعد انتخاب مجدد رئیس جمهور مستقر ۱۴ قاعده احصاء شده که دو قاعده آن عبارت است:
۱)مقبولیت رئس جمهور مستقر باید ۴۰ تا ۵۰% باشد.
۲)آراء منفی رئس جمهور مستقر کمتر از ۳۰% باشد.
رئیس جمهور مستقر با مقبولیت ۵۰% در مرحله اول انتخابات و با مقبولیت ۴۰% در مرحله دوم به پیروزی می‌رسد. مقبولیت ۳۰% و کمتر، حکم به شکست وی در انتخابات می‌دهد. همچنین رای ندادن مردم به رئیس جمهور مستقر (آرای منفی) چنانچه از مرز ۳۰% عبور نماید، وی را دچار شکست می‌نماید.

نتیجه:
در یک نظر سنجی معتبر با جامعه آماری بیش از ۱۵۰۰۰ نفر آرای منفی روحانی به بالای ۳۰% و مقبولیت وی نیز در بهترین حالت به ۳۲% رسیده است. با این تفاسیر، آیا روحانی #اولین رئیس جمهور #چهار_ساله می‌شود؟ بر اساس قواعد مذکور، نیکلاس سارکوزی در انتخابات ۲۰۱۲ فرانسه به رئیس جمهور یک دوره‌ای تبدیل شد.

Share