منوکسید کربن در رستم آباد حادثه ساز شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، شب گذشته در رستم آباد رودبار، در اثر استنشاق گاز مونوکسید کربن ۴خانم مسموم شده و توسط فوریتهای پزشکی گیلان نجات یافتند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، شب گذشته در رستم آباد رودبار، در اثر استنشاق گاز مونوکسید کربن ۴خانم مسموم شده و توسط فوریتهای پزشکی گیلان نجات یافتند.
۵۴۵۰b9f432ea4در ساعت۲۰:۳۰ شنبه ۶آبان ماه ۹۵، یک مورد مسمومیت ناشی از مونوکسید کربن در منزلی مسکونی، به اورژانس گیلان اطلاع داده شد.
همکاران فوریتهای پزشکی رستم اباد، سریعا وارد عمل شده و به بررسی وضعیت بیماران پرداختند.در این حادثه ۴ خانم به علت استنشاق گاز مونوکسید کربن، مسموم شده و نیاز به اقدامات فوریتهای پزشکی داشتند.

هر ۴ تن پس از دریافت خدمات پیش بیمارستانی با موفقیت به بیمارستان رستم آباد انتقال یافتند.

Share