محمود صادقی با معرفی کفیل آزاد شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه(۹٫۹٫۹۵) در وقت اداری جهت انجام تحقیقات، در دادسرا حضور یافت.

۸۸۳۱۹۲_۲۷۵میزان نوشت: محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه(۹٫۹٫۹۵) در وقت اداری جهت انجام تحقیقات، در دادسرا حضور یافت.

نامبرده پس از حضور در دادسرای فرهنگ و رسانه و انجام تحقیقات در مورد اتهامات مطروحه توسط بازپرس پرونده و با صدور قرار تامین کفالت و با معرفی کفیل آزاد شد.

Share