قاتل سفیر روسیه از هواداران اردوغان بوده است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، در تصویر منتشر شده در رسانه های اجتماعی تروریست از اعضا پلیس و هوادار حزب عدالت و توسعه معرفی شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، در تصویر منتشر شده در رسانه های اجتماعی تروریست از اعضا پلیس و هوادار حزب عدالت و توسعه معرفی شده است.

Share