«زینب زینب» ؛ با صدای ماندگار سلیم موذن زاده

سلیم موذن‌زاده ذاکر اهل‌ بیت صبح امروز درگذشت. نوحه «زینب زینب» او که با سوز دل همراه است، معروف ترین اثر به جا مانده از اوست که نه تنها اهالی آذربایجان که حتی کسانی که ترکی نمی دانند، با آن همنوایی و همراهی می کنند.

سلیم موذن‌زاده ذاکر اهل‌ بیت صبح امروز درگذشت. نوحه «زینب زینب» او که با سوز دل همراه است، معروف ترین اثر به جا مانده از اوست که نه تنها اهالی آذربایجان که حتی کسانی که ترکی نمی دانند، با آن همنوایی و همراهی می کنند.

Share