روز برفی پارک شهر رشت به روایت تصویر

همزمان با کاهش میزان دما شاهد بارش برف در رشت و سایر نقاط گیلان هستیم.

همزمان با کاهش میزان دما شاهد بارش برف در رشت و سایر نقاط گیلان هستیم.

Share