روایت تصویری تمرینات بانشاط ارتش سرخ گیلان پیش از بازی با اکسین البرز

بازیکنان تیم سپیدرود رشت در آخرین تمرین خود پیش از بازی با اکسین البرز تمرینات بانشاطی را پشت سر گذاشتند.

بازیکنان تیم سپیدرود رشت در آخرین تمرین خود پیش از بازی با اکسین البرز تمرینات بانشاطی را پشت سر گذاشتند.

Share