تصاویری از همایش آمایش سرزمین، جایگاه خزر و چشم انداز توسعه گیلان

همایش «آمایش سرزمین، جایگاه خزر و چشم انداز توسعه گیلان» در زیباکنار منطقه آزاد انزلی در حال برگزاری است.

همایش «آمایش سرزمین، جایگاه خزر و چشم انداز توسعه گیلان» در زیباکنار منطقه آزاد انزلی در حال برگزاری است.

Share