تصاویری از بارش برف پاییزی در ماسوله

همزمان با کاهش دما شاهد بارش برف در مناطق کوهستانی گیلان هستیم. در این بین زیبایی های شهرک تاریخی ماسوله با بارش برف زیباتر شده و فضای مجازی به تصاویری از برف ماسوله اختصاص یافته است.

همزمان با کاهش دما شاهد بارش برف در مناطق کوهستانی گیلان هستیم. در این بین زیبایی های شهرک تاریخی ماسوله با بارش برف زیباتر شده و فضای مجازی به تصاویری از برف ماسوله اختصاص یافته است.

Share