انتخاب رییس جدید هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی گیلان

رییس جدید هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی گیلان با رای اکثریت اعضای مجمع انتخاب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، رییس جدید هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی گیلان با رای اکثریت اعضای مجمع انتخاب شد.

در پایان مجمع انتخابات ریاست هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی گیلان مصطفی قامتی مقدم با ۱۳ رای اعضای مجمع به عنوان رییس این هیات انتخاب شد.
در این انتخابات که باحضور رضا زارعی رییس فدراسیون و رهنما مدیرکل ورزش وجوانان گیلان و ۱۶ نفر از اعضای دیگر مجمع برگزار شد محسن پورفخریان ۴ رای آورد و یک رای هم سفید بود.

این هیات از شهریور سال گذشته پس از استعفای محمدحسین امیرگل رییس هیات کوهنوردی وصعودهای ورزشی گیلان با سرپرست اداره می شد.
سرپرستی این هیات را تا انتخابات افخم حمدالله پور از کارشناسان و روسای گروه اداره کل ورزش وجوانان گیلان برعهده داشت.

Share