از «رکوردشکنی دلار» تا «از صبح تا شب می گویند همه چیز اشکال دارد و حرام است»

در فوتونیوز این شماره، راه خروج از بن‌بست، سپردن کار بدست عناصری با بینش «احمدی‌نژادی» نیست، اظهارات وزیر نفت درباره پیروز دیپلماسی نفتی ایران، برای نماینده شدن بسیاری احساس وظیفه شرعی می‌کنند، از صبح تا شب می گویند همه چیز اشکال دارد و حرام است، اظهارات جعفرزاده مبنی بر اینکه نباید چتر رهبری را کوچک کنیم، رکورد شکنی دلار، سوالی که مسئولان باید به آن پاسخ دهند چرا تاکنون بنیاد ملی میرزا در گیلان تشکیل نشده است؟! در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.

سرویس فوتو نیوز «دیارمیرزا» برای انعکاس مهمترین اظهارات مقامات و مسئولان کشوری و استانی آغاز به کار کرده است. در فوتونیوز این شماره، راه خروج از بن‌بست، سپردن کار بدست عناصری با بینش «احمدی‌نژادی» نیست، اظهارات وزیر نفت درباره پیروزی دیپلماسی نفتی ایران، برای نماینده شدن بسیاری احساس وظیفه شرعی می‌کنند، از صبح تا شب می گویند همه چیز اشکال دارد و حرام است، بهسازی آرامگاه دکتر ابراهیم حشمت در رشت، اظهارات جعفرزاده مبنی بر اینکه نباید چتر رهبری را کوچک کنیم، رکورد شکنی دلار، سوالی که مسئولان باید به آن پاسخ دهند چرا تاکنون بنیاد ملی میرزا در گیلان تشکیل نشده است؟! در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.

photo_2016-12-02_22-45-07
photo_2016-12-02_22-24-07
photo_2016-12-02_22-24-19
photo_2016-12-02_22-35-57
photo_2016-12-02_23-46-56
photo_2016-12-02_23-19-55
photo_2016-12-02_23-10-22
photo_2016-12-02_23-02-41

Share