گزارش تصویری کشتی آزاد قهرمانی کشور در منطقه آزاد انزلی

منطقه آزاد انزلی، از بیست و یکم لغایت بیست و پنج، آبان ماه سال جاری میزبان مسابقات کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی کشور است. در مسابقات کشتی آزاد تیم گیلان به قهرمان رسید. قزوین و خراسان رضوی به ترتیب دوم و سوم شدند.

منطقه آزاد انزلی، از بیست و یکم لغایت بیست و پنج، آبان ماه سال جاری میزبان مسابقات کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی کشور است. در مسابقات کشتی آزاد تیم گیلان به قهرمان رسید. قزوین و خراسان رضوی به ترتیب دوم و سوم شدند.

Share