گزارش تصویری مسابقات موی تای کیک بوکسینگ «کاسپین کاپ»

نخستین دوره مسابقات موی تای کیک بوکسینگ «کاسپین کاپ» با شرکت ۸ رزمی کار برتر کشورهای حاشیه دریای خزر و ۸ رزمی کار برتر کیک بوکسینگ – موی تای ایران در منطقه آزاد انزلی در حال برگزاری است.  

نخستین دوره مسابقات موی تای کیک بوکسینگ «کاسپین کاپ» با شرکت ۸ رزمی کار برتر کشورهای حاشیه دریای خزر و ۸ رزمی کار برتر کیک بوکسینگ – موی تای ایران در منطقه آزاد انزلی در حال برگزاری است.

 

Share