گزارش تصویری مسابقات موی تای کیک بوکسینگ کاسپین کاپ در منطقه آزاد انزلی

نخستین دوره مسابقات موی تای کیک بوکسینگ «کاسپین کاپ» با شرکت ۸ رزمی کار برتر کشورهای حاشیه دریای خزر و ۸ رزمی کار برتر کیک بوکسینگ – موی تای ایران در منطقه آزاد انزلی برگزار شد.(نتایج)

نخستین دوره مسابقات موی تای کیک بوکسینگ «کاسپین کاپ» با شرکت ۸ رزمی کار برتر کشورهای حاشیه دریای خزر و ۸ رزمی کار برتر کیک بوکسینگ – موی تای ایران در منطقه آزاد انزلی برگزار شد.(نتایج)

Share