گزارش تصویری عزاداری اربعین حسینی در انزلی

مراسم عزاداری اربعین حسینی در مصلی انزلی برگزار شد.

مراسم عزاداری اربعین حسینی در مصلی انزلی برگزار شد.

Share