گزارش تصویری صبحگاه مشترک رزمایش دفاع از کوی و برزن سپاه در انزلی

صبحگاه مشترک رزمایش دفاع از کوی و برزن سپاه با سه گردان بیت‌المقدس آقایان و گردان کوثر بانوان در انزلی برگزار شد.    

صبحگاه مشترک رزمایش دفاع از کوی و برزن سپاه با سه گردان بیت‌المقدس آقایان و گردان کوثر بانوان در انزلی برگزار شد.

 

 

Share