گزارش تصویری تجمع اربعین حسینی(ع) زیر بارش شدید باران در رشت

تجمع اربعین حسینی(ع) در زیر بارش شدید باران الهی در رشت برگزار شد.

تجمع اربعین حسینی(ع) در زیر بارش شدید باران الهی در رشت برگزار شد.

Share