گزارش تصویری بازدید معاون رئیس جمهوری از راه آهن رشت – قزوین

محمدباقر نوخبت معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه از ریل گذاری راه آهن رشت – قزوین بازدید کرد.

محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه از ریل گذاری راه آهن رشت – قزوین بازدید کرد.

م دلخوش, منوچهر جمالی, اسدالله عباسی 

Share