کسب رتبه ممتاز سازمان منطقه آزاد انزلی در برنامه ریزی و پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی در مناطق آزاد کشور

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، سازمان منطقه آزاد انزلی به عنوان رتبه ممتاز در برنامه ریزی و پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی در مناطق آزاد کشور انتخاب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، بنا براین گزارش کسب رتبه ممتاز سازمان منطقه آزاد انزلی از سوی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور صورت گرفت که براساس آن دکتربازارگان معاون تولید، صادرات و فناوری و مجری برنامه اقتصاد مقاومتی این دبیرخانه طی نامه ای خطاب به مسرور رئیس هیأت مدیره و  مدیرعامل سازمان ضمن تقدیر از حسن تدبیر مدیرعامل سازمان و اقدامات و تلاشهای مجدانه معاونت ها و مدیریت های مرتبط در سازمان در عمل به منویات مقام معظم رهبری در راستای اجرای اهداف سه گانه اقتصاد مقاومتی تصریح شده است: با عنایت به ارزیابی انجام شده در خصوص عملکرد سازمان های مناطق آزاد در زمینه پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی، و براساس محاسبات صورت گرفته بر مبانی شاخص پایش پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی عملکرد سازمان منطقه آزاد انزلی در رابطه با برنامه ریزی و پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی ممتاز ارزیابی شده است.

photo_2016-11-07_16-57-02

Share