گزارش تصویری همایش نقش شوراها در کاهش جمعیت کیفری زندانیان در رشت

همایش نقش شوراها در کاهش جمعیت کیفری زندانیان کشور صبح امروز در رشت برگزار شد.

همایش نقش شوراها در کاهش جمعیت کیفری زندانیان کشور صبح امروز در رشت برگزار شد.

Share