هجوم به صفحات هیلاری، ترامپ و دخترش/ از حراج گرین کارت تا خواستگاری+تصاویر

برخی از مردم کشورمان مانند اکثر وقایع بین‌المللی مهم که به سراغ صفحه اینستاگرام چهره‌های مطرح می‌روند، بعد از انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا، به سراغ صفحه اینستاگرام هیلاری کلینتون، دونالد و ایوانکا ترامپ رفتند و پیام‌هایی را برایشان گذاشتند.

برخی از مردم کشورمان مانند اکثر وقایع بین‌المللی مهم که به سراغ صفحه اینستاگرام چهره‌های مطرح می‌روند، بعد از انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا، به سراغ صفحه اینستاگرام هیلاری کلینتون، دونالد و ایوانکا ترامپ رفتند و پیام‌هایی را برایشان گذاشتند.

۱۶-۱۱-۹-۱۳۱۹۹photo_2016-11-09_13-18-36 ۱۶-۱۱-۹-۱۳۱۸۳۶photo_2016-11-09_13-18-51 ۱۶-۱۱-۹-۱۳۳۱۱۴۱۱۱۱

Share