نوبت تظلم‌خواهی برادر روحانی / جزئیات جدید درباره شکایت فریدون از نمایندگان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، سید جواد جمالی، سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس درباره پرونده «شکایت حسین فریدون از چند نماینده مجلس» گفت: این پرونده یک پرونده کلی، اما در واقع متشکل از چند پرونده است که تعدادی از نمایندگان مجلس نهم و همچنین نمایندگان مجلس دهم را شامل می‌شود. وی افزود: شکایت دستیار ویژه رئیس‌جمهور مبتنی بر مصاحبه‌هایی بوده است که تعدادی از نمایندگان علیه آقای فریدون ایراد کرده بودند و همین سبب طرح شکایت ایشان از این نمایندگان شده است که ما در هیات رسیدگی بر رفتار نمایندگان در حال بررسی اسناد و مستندات هستیم تا نتیجه نهایی را اعلام کنیم. جمالی اما از بردن نام نمایندگانی که از آنان شکایت شده است، خودداری کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از آرمان امروز، نوبت به رسیدگی به شکایات برادر رئیس‌جمهور رسید؛ برادری که از اولین روزهای آغاز به کار دولت یازدهم آماج حمله مخالفان اعتدال قرار گرفت و سکوت کرد تا اینکه دیروز سخنگوی «هیات نظارت بر رفتار نمایندگان» از بررسی پرونده چند نفر از نمایندگان مجالس نهم و دهم که شاکی آنان، حسین فریدون دستیار ویژه رئیس جمهور دولت یازدهم است، خبر داد؛ شکایتی که ناظر بر «اظهار نمایندگان و مصاحبه‌های آنان با نشریه‌ها و رسانه‌ها بوده است که همین امر شکایت حسین فریدون را سبب شده است» و حال این پرونده‌ها مفتوح است و در مرحله «بررسی و ارزیابی شواهد، قرائن و مستندات». به عبارت دیگر، پرونده حمله‌های دلواپسانه نمایندگان دلواپس به حسین فریدون در جریان است.

پرونده شکایت مفتوح است

سید جواد جمالی، سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس درباره پرونده «شکایت حسین فریدون از چند نماینده مجلس» گفت: این پرونده یک پرونده کلی، اما در واقع متشکل از چند پرونده است که تعدادی از نمایندگان مجلس نهم و همچنین نمایندگان مجلس دهم را شامل می‌شود. وی افزود: شکایت دستیار ویژه رئیس‌جمهور مبتنی بر مصاحبه‌هایی بوده است که تعدادی از نمایندگان علیه آقای فریدون ایراد کرده بودند و همین سبب طرح شکایت ایشان از این نمایندگان شده است که ما در هیات رسیدگی بر رفتار نمایندگان در حال بررسی اسناد و مستندات هستیم تا نتیجه نهایی را اعلام کنیم. جمالی اما از بردن نام نمایندگانی که از آنان شکایت شده است، خودداری کرد.

tel final1

Share