قطع درختان در شهرک مسکونی اسالم تالش

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا صبح یک روز جمعه آفتابی که باران مجالی داده است صدای گوش خراش اره موتوری در فضای شهرک مسکونی – ویلایی اسالم که کانادایی ها حدود ۴۰ سال پیش برای اسکان کارکنان صنایع چوب اسالم ساخته اند شنیده می شود.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا صبح یک روز جمعه آفتابی که باران مجالی داده است صدای گوش خراش اره موتوری در فضای شهرک مسکونی – ویلایی اسالم photo_2016-11-07_07-43-50که کانادایی ها حدود ۴۰ سال پیش برای اسکان کارکنان صنایع چوب اسالم ساخته اند شنیده می شود. مثل یک کابوس وحشتناک است، ولی حقیقت دارد. تلفنها به صدا درمی آید و خبر از بریده شدن ۵۰ اصله درخت بزرگ و ۲۰۰ اصله نهال دیگر می دهد. اهالی اینجا حدود ۶۰۰ نفر هستند که در ۱۵۱ از ۱۶۶ واحد زندگی می کنند. بیل مکانیکی، نیسان و درختان قطع شده آخرین تصویری است که اهالی با گوشی همراه تهیه کرده اند. تجمع مردمی موجب قطع کار و حضور فردی رستوران دار می شود که مدعی مالکیت یک قطعه ۱۲۰۰ متری است. وی خبر خرید زمین از شهرداری اسالم و صدور یک پروانه ساختمانی برای ساخت یک واحد با کاربری تجاری در فضای سبز این شهرک می دهد.

شهرکی ۲۰ هکتاری ارث شرکت چوکا(صنایع چوب اسالم) که بابت بدهی به شهرداری اسالم واگذار شده است. اینجا بوسیله یک هییت مدیره متشکل از ساکنان، اداره می شود. زمینهای داخل آن هر کدام کاربری مخصوصی همچون فضای سبز، زمین بازی دارند. یکی از اهالی از یک طرح مشابه برای زمین بازی سخن می گوید که توسط اهالی خنثی شد. طرح هایی که شهرداری اسالم برای این مجموعه سبز که همانند آن در شمال کشور کمتر یافت می شود، تاسف بار است. ساکنان حدود ۳۰ واحد از این شهرک، از افراد غیر بومی استان گیلان تشکیل شده اند که در شهرهای خود کمتر شاهد چنین رویدادی بوده اند. تعدادی از اهالی دست به کار شده و دست به تهیه یک اعتراض کتبی زده اند تا هییت مدیره برای این مشکل چاره اندیشی کند. گروهی نیز صدای اعتراض خود را به سایتهای محلی و حتی مرکز استان رسانده اند و خبر از ورود سازمانهای نظارتی، به موضوع دست کاری در کاربری زمینهای این شهرک می دهند.

Share