قاضی در چه شرایطی دستور پرینت پیامک می‌دهد؟

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، تحت چه شرایطی قاضی دستور پرینت محتوای پیامک یا مکالمات ضبط‌شده در بایگانی مخابرات را می‌دهد؟ آیا محتوای چت در تلگرام هم قابل پرینت است؟ آیا محتوای فایل صوتی رد و بدل‌شده یا فیلم و عکس در تلگرام در بایگانی مخابرات ضبط و ثبت می‌شود که قاضی بتواند از آنها برای اثبات جرم استفاده کند؟

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، تحت چه شرایطی قاضی دستور پرینت محتوای پیامک یا مکالمات ضبط‌شده در بایگانی مخابرات را می‌دهد؟ آیا محتوای چت در تلگرام هم قابل پرینت است؟ آیا محتوای فایل صوتی رد و بدل‌شده یا فیلم و عکس در تلگرام در بایگانی مخابرات ضبط و ثبت می‌شود که قاضی بتواند از آنها برای اثبات جرم استفاده کند؟

، «وکیل‌آنلاین» در پاسخ به این سوالات نوشت: در پرونده رابطه نامشروع، در صورتی که شاکی خصوصی وجود داشته باشد، صرفا پرینت لیست ورودی و خروجی اعم از تماس و پیامک گرفته می‌شود و در صورتی که شاکی خصوصی وجود نداشته باشد، تحقیق در اعمال منافی عفت ممنوع است.

Share