فیلم: حضور ایرانی ها در کنار مزار مختار ثقفی و سر دادن شعار «مختار دمت گرم»

فیلم/ حضور ایرانی ها در کنار مزار مختار ثقفی

فیلم/ حضور ایرانی ها در کنار مزار مختار ثقفی

Share