فراخوان شهرداری انزلی در خصوص المان میدان گمرک

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، شهرداری بندرانزلی در راستای زیباسازی میدان گمرک,با بهره گیری از خدمات مهندسین مشاور , تعدادی المان را طراحی و به شورای اسلامی شهر ارایه داد که پس از بررسی و کارشناسی های صورت گرفته در کمیسیون برنامه,بودجه و عمران شورا,طرح نمادین کشتی و ماهی به تصویب رسید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، شهرداری بندرانزلی در راستای زیباسازی میدان گمرک,با بهره گیری از خدمات مهندسین مشاور , تعدادی المان را طراحی و به شورای اسلامی شهر ارایه داد که پس از بررسی و کارشناسی های صورت گرفته در کمیسیون برنامه,بودجه و عمران شورا,طرح نمادین کشتی و ماهی به تصویب رسید.
لذا بدینوسیله شهرداری و شورای اسلامی شهر از کلیه ی صاحب نظران و علاقمندان دعوت می نماید تا در خصوص طرح فوق, نظر کارشناسی خود را تا تاریخ ١٣٩۵/٩/١۵ اعلام کرده و یادر صورت داشتن ایده یا طرح جدید, آن را به واحد طرح و برنامه شهرداری ارایه دهند تا ضمن بررسی توسط کارشناسان ذیربط در جلسه ی هیات داوران تصمیم نهایی اتخاذ گردد.
photo214967777955524594

Share