شناخت «فرهنگ عمومی» عامل اساسی موفقیت « روابط عمومی» در تغییر و تحول فرهنگی

به مناسبت ۱۴ آبان، روز فرهنگ عمومی شناخت «فرهنگ عمومی» عامل اساسی موفقیت « روابط عمومی» در تغییر و تحول فرهنگی  هر سازمان، با هر ابعاد و اندازه ای دارای فرهنگی است که الگوها، ارزش ها و باورهای مشترک اعضای آن را در برمی گیرد. اگر از تعریف کلاسیک سازمان عبور کنیم، همه ما انسان […]

به مناسبت ۱۴ آبان، روز فرهنگ عمومی

شناخت «فرهنگ عمومی» عامل اساسی موفقیت « روابط عمومی» در تغییر و تحول فرهنگی ۴۱۹۲gg6

هر سازمان، با هر ابعاد و اندازه ای دارای فرهنگی است که الگوها، ارزش ها و باورهای مشترک اعضای آن را در برمی گیرد. اگر از تعریف کلاسیک سازمان عبور کنیم، همه ما انسان ها در طول زندگی خود به صورت مداوم اعضای سازمان های متعددی هستیم، خانواده، مدرسه، دانشگاه، محل کار، گروه های دوستان و … هر کدام به نوعی رفتار سازمان گونه از خود نشان می دهند. بنابراین فرهنگ هر فرد به عنوان عضوی از سازمان های گفته شده، نقش پر رنگی در تغییر و تحولات آن سازمان دارد؛ این موضوع در در تعریف کلاسیک سازمان نیز صادق است. مخاطبان، ذی نفعان، کارگزاران و مدیران سازمان ها نیز هر کدام منبع فرهنگ مختص به خودشان هستند، فرهنگی که مدام در حال تغییر است، بخشی از آن رشد می کند و بخش دیگری می میرد. این فرهنگ در نگاه اول به صورت غیرملموس در حال تغییر است و اگر در یک بازه زمانی بزرگ به آن نگاه کنیم می توانیم تغییرات شگرفی را که از آن غافل بوده ایم ببینیم و درک کنیم. این تغییرات از اجزاء یک سازمان شکل می گیرد، اعضایی که با یکدیگر در تعامل و یا تقابل اند، اجزائی که یکدیگر را تقویت می کنند یا به تضعیف یکدیگر می پردازند.

روابط عمومی به دلیل وظایف درون سازمانی و برون سازمانی، بسته به اهداف و چشم انداز سازمان بیش از همه در شناسایی فرهنگ مخاطبان، ذی نفعان، کارگزاران و مدیران آن نقش دارد و می تواند با شناخت نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدید های یک سازمان بر اساس « فرهنگ عمومی»، هم از آن در جهت اعتلای سازمان بهره گیرد و هم بر روی «فرهنگ عمومی» از طریق تاثیر بر جامعه مخاطب خود که پیش از این گفته شد تأثیر بگذارد. «فرهنگ عمومی» از آن جهت اهمیت دارد  که ما معتقدیم بخش بزرگی از آن چیزی که فرهنگ یک ملت می دانیم، توسط افراد آن ملت پایه گذاری می شود.در واقع متولیان اصلی هر فرهنگی، مردمان هستند، مردمانی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم با آن فرهنگ در تعامل و یا حتی تقابل اند؛ به این دلیل که توانایی تاثیرگذاری دارند و این تاثیر می تواند منشاء تغییرات متعددی باشد.

اگر متولی «فرهنگ عمومی» و تغییر و تحولات آن را مردم بدانیم و با توجه به یکی از اساسی ترین وظایف «روابط عمومی» که تاثیر بر افکار عمومی از طریق شناخت برای ایجاد تاثیرات مثبت بر آن است، می توانیم نقش «روابط عمومی» پویا در « فرهنگ عمومی» را پر رنگ بدانیم. زیرا اگر « روابط عمومی» بخواهد افکار عمومی را بشناسد، بر روی آن تاثیر بگذارد و چگونگی این تاثیرگذاری و روش های رسیدن به آن را به خوبی تعیین کند، می بایست درک درستی از «فرهنگ عمومی» یک جامعه داشته باشد. پس اگر هر کارگزار «روابط عمومی» بخواهد به موفقیت در تحقق اهداف سازمان خود دست یابد باید به فهم درستی از «فرهنگ عمومی» برسد. بنابراین می توان گفت که شناخت و درک «فرهنگ عمومی» یکی از عوامل اساسی در موفقیت « روابط عمومی» در سازمان ها و خصوصا سازمان های بزرگ است.

 سحر اخوان کاظم زاده

مدیر روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان / دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی

Share