رئیس جدید بهزیستی شهرستان ماسال معرفی شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، با حضور فرماندار ماسال ومعاونین اداره کل بهزیستی گیلان، مجید رضا اصلاحی به عنوان رئیس جدید اداره بهزیستی شهرستان ماسال معرفی شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، فرماندار شهرستان ماسال در مراسم تودیع و معارفه ی رئیس اداره بهزیستی ماسال که با حضور معاونان توانبخشی و پشتیبانی اداره کل بهزیستی در دفتر کار ایشان برگزار شد، با تشکر از زحمات و تلاش های خانم درجزی به عنوان رئیس بهزیستی ماسال، خاطرنشان کرد: با توجه به دشواری کار در نهادهای حمایتی، داشتن سعه ی صدر بالا و نرمش در مقابل ارباب رجوع باید از ویژگی های مدیران باشد که امیدواریم رئیس جدید بهزیستی ماسال در این راستا موفق باشد.

در انتهای این نشست نیز حکم انتصاب مجیدرضا اصلاحی به عنوان رئیس جدید اداره ی بهزیستی ماسال از سوی فرماندار ماسال به وی اهدا شد.

شایان ذکر اصلاحی، پیش از این ریاست اداره ی بهزیستی صومعه سرا و مسئولیت اداره ی تدارکات اداره کل بهزیستی گیلان را در کارنامه ی کاری خود داشته است.

p1060344 p1060350

Share